ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ประกาศเมื่อ 2022-06-22 11:36:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คน

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิดทุกจุดภายใน อวท. เพื่อความพร้อมในการใช้งาน