ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รวมใจพัฒนาหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-21 22:20:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 11 คน

 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนาทาสีป้าย KINGMONGKUT บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม