ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวสุขใจ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-21 13:58:28น.
จำนวนผู้เข้าชม : 17 คน

 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้การต้อนรับและนำชม คณะผู้สูงอายุกลุ่ม Bio  Meeting จำนวน 11 ท่าน