ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
มุ่งมั่นพัฒนาค่ายหว้ากอ 2
ประกาศเมื่อ 2022-06-20 23:05:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คน

 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคลากร กลุ่มส่งเสริมและบริการ ร่วมกันพัฒนาค่ายหว้ากอ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย