ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ เยี่ยมชมปลา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-19 16:07:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 14 คน

 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ แก่คณะจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จ.ขอนแก่น  จำนวน 30 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
อย่างเคร่งครัด