ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เสาาร์นี้ชมสัตว์น้ำที่หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-18 14:39:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 12 คน

 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก