ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวปลอดภัย เที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-17 12:42:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 15 คน

 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19