ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอมุ่งมั่นพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-06-16 20:55:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 13 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนาฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย