ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.เตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประกาศเมื่อ 2022-06-15 17:50:49น.
จำนวนผู้เข้าชม : 25 คน

 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และคณะร่วมนิเทศการจัดการ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอให้มีคุณภาพ