ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอพัฒนา .. พร้อมให้บริการ
ประกาศเมื่อ 2022-06-15 13:22:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 15 คน

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้า อวท. เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว