ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรวมใจพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-06-15 13:08:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 16 คน

 วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 4  เพื่อทัศนียภาพที่สะอาดและสวยงาม