ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอพัฒนาฐานการเรียนระบบนิเวศ
ประกาศเมื่อ 2022-06-14 15:34:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 16 คน

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์พร  จารุพัฒน์ ครู และวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ ร่วมกันพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย