ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรวมใจพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-06-13 15:55:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 16 คน

 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่กลุ่มอำนวยการ และงานช่างเทคนิค กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 4 เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม