ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันหยุด สุดหรรษา ชวนกันมาเที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-12 15:59:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 11 คน

 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างคึกคักและใช้บริการรถชมวิว ซึ่งให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด