ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอร่วมใจพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-06-10 13:54:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 19 คน

 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย