ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอต้อนรับเปิดเทอม
ประกาศเมื่อ 2022-05-18 06:48:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 32 คน

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งในวันนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากแม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดเทอมก็ตาม โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19