ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ต้อนรับเปิดเทอม @หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-17 12:52:01น.
จำนวนผู้เข้าชม : 28 คน

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนงานคนสวน พัฒนาสระรูปดาว ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณด้านข้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการจัดกิจกรรมในช่วงเปิดเทอม รวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้ชมพรรณไม้และดอกบัวที่สวยงาม