ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันหยุด สุดหรรษา เที่ยวชมปลา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-15 14:19:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 40 คน

 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างคึกคัก และมีบริการรถชมวิว ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด