ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
Long Weekend @หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-14 15:12:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวจำนวนมากเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19