ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันหยุดนี้เที่ยวที่หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-13 15:36:44น.
จำนวนผู้เข้าชม : 7 คน

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาวประจำสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19