ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คนวิทย์คิดพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-05-12 15:28:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 6 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาชายหาดหว้ากอ เพื่อทัศนียภาพที่สะอาด และสวยงาม