สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ '65 @หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-12 10:39:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 140 คน

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร อวท. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4