ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอมอบความรู้สู่โครงงานวิทย์
ประกาศเมื่อ 2022-05-11 13:57:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 10 คน

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวลัคนา  ชำนาญกุลครู หัวหน้าฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา
กศน.อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์  (
ZOOM)