สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-05-11 12:13:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 133 คน

 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และบริการข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งในวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอย่างคึกคัก และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด