สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สนุกดิดส์ วิทย์หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-10 14:51:20น.
จำนวนผู้เข้าชม : 142 คน

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานกิจกรรมค่าย กลุ่มส่งเสริมและบริการ ถ่ายทำรายการสนุกคิดส์ วิทย์หว้ากอ ตอนเมฆแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเผยแพร่ทาง Facebookอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่อง  Youtube     : waghor channel official  ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๕  จึงของเชิญทุกท่านติดตามชมได้ตามช่องทางดังกล่าว