ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-05-10 13:12:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 7 คน

 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก แก่คณะจากร้านสไบด๊ะกรุงเทพมหานคร จำนวน 46 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด