สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวเพลินตา ดูปลาที่หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-09 17:47:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 114 คน

 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก และบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  ซึ่งในวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างคึกคัก และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด