ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันอาทิตย์หรรษา แวะดูปลาที่หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-08 19:06:04น.
จำนวนผู้เข้าชม : 24 คน

 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก และบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  ซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และในเวลา 11.00 น. มีการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาจากนักประดาน้ำ บริเวณอุโมงค์ปลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด