ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.หว้ากอให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศเมื่อ 2022-05-06 14:46:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 23 คน

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕