ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรวมใจพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-05-05 14:02:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 23 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนา ทาสีบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม