สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หาดสวยสะอาดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ประกาศเมื่อ 2022-03-14 13:37:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 253 คน

 วันที่ 14 มีนาคม 2565  นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคลากรงานอาคารสถานที่ พัฒนาชายหาดหว้ากอ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม อวท.