สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อาทิตย์สุดสัปดาห์ จูงมือกันมาเที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-03-13 14:36:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 230 คน

 วันที่ 13 มีนาคม 2565  นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม อวท. โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19