สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ 2022-03-11 18:34:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 204 คน

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้าและครูผู้สอนฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ร่วมกันพัฒนาสวนเกษตรธรรมชาติ ด้วยการทำความสะอาดบ่อปลา เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเรียบร้อย