สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-03-10 14:04:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 196 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด