สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาชายหาด เก็บกวาดใบสน
ประกาศเมื่อ 2022-03-10 13:23:51น.
จำนวนผู้เข้าชม : 237 คน

 วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กวาดใบสนบริเวณชายหาดหว้ากอ เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม อวท.