สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ชาวหว้ากอรวมใจพัฒนาชายหาด
ประกาศเมื่อ 2022-03-09 20:49:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 234 คน

 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาชายหาดหว้ากอ ด้วยการเก็บขยะ กิ่งไม้แห้ง และกวาดใบสนตลอดแนวชายหาด เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม