สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอ ประชุมคณะผู้ควบคุมงาน
ประกาศเมื่อ 2022-03-09 15:06:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 233 คน

 วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องกัลปังหา อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ