สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้
ประกาศเมื่อ 2022-03-08 13:25:20น.
จำนวนผู้เข้าชม : 234 คน

 วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา11.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการเพื่อหารือรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์         
อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ