สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
ประกาศเมื่อ 2022-03-04 15:58:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 244 คน

 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา14.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้าฐานการเรียนและครูผู้สอนร่วมกันพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ด้วยการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น