สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวปลอดภัย เที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-03-02 15:34:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 234 คน

 วันที่ 2 มีนาคม 2565  นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอพร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19