สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-03-02 14:18:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 228 คน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อวท. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในการเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอและอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ