สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-03-02 12:45:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 235 คน

 วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อวท. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นักท่องเที่ยวและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (C)VID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว