สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวหว้ากอ เที่ยวปลอดภัย
ประกาศเมื่อ 2022-02-26 14:16:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 246 คน

 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และนั่งรถชมวิวจำนวนมาก โดยมีการปฏิบัติ  ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด