สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
Coming soon สวน Cactus ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-02-24 12:22:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 238 คน

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ครูผู้สอนและบุคลากรฐานการเรียนรู้เกษตรและธรรมชาติศึกษา จัดทำแปลงปลูกต้นกระบองเพชรหรือ Cactus เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นจุดถ่ายภาพแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม อวท.