สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาสีใหม่ไฉไล ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-02-24 11:11:44น.
จำนวนผู้เข้าชม : 245 คน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่  กลุ่มอำนวยการ ร่วมพัฒนาทาสีภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอใหม่  เพื่อสร้างทัศนียภาพ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น