สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พืชผักสวนครัว ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-02-23 15:48:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 249 คน

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ครูผู้สอนและบุคลากรฐานการเรียนรู้เกษตรและธรรมชาติศึกษา จัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อการบริโภค มีการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ฟักทอง ข้าวโพด ตำลึง มะละกอ กระชาย เป็นต้น  โดยเปิดให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกวันในเวลาราชการ