สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรวมใจพัฒนา
ประกาศเมื่อ 2022-02-23 11:50:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 224 คน

 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพัฒนากวาดใบไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และบริเวณถนนหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อความสะอาดและทัศนียภาพที่สวยงาม