สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ราชภัฏภูเก็ตทัศนศึกษา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-02-22 11:57:51น.
จำนวนผู้เข้าชม : 234 คน

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคลากรงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๖๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์จริง โดยมีวิทยากรจากกลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้การนำชม