สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอร่วมใจพัฒนา ณ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
ประกาศเมื่อ 2022-02-22 11:50:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 283 คน

 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ  ร่วมพัฒนาห้องน้ำ ณ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อความสะอาดและความสวยงาม พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว