สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พัฒนาชายหาดหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-02-19 10:35:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 239 คน

 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ  พัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดหว้ากอ ด้วยการเก็บขยะ เก็บกิ่งไม้แห้ง เพื่อให้มีหาดทรายที่ขาวสะอาด ปราศจากขยะ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม